Як це працює

01

Оберіть або введіть номінал та бажану кількість сертифікатів

02

Вкажіть контакті дані та оберіть спосіб оплати.

03

Сплатіть замовлення та перейдіть в особистий кабінет

04

Завантажте Сертифікат в бажаному форматі на свій пристрій

Ви можете придбати подарункові сертифікати мережі ресторанів La Famiglia номіналом 500 грн., 1500 грн. або вказавши бажаний номінал. Строк дії сертифікатів становить 12 місяців з моменту придбання.

Корисне

 • Умови використання

  Сертифікат дає можливість замовлення з основного або спеціального меню на суму, еквівалентну його номіналу, в ресторанах сім’ї La Famiglia: Vino e Cucina, Bigoli, Piccolino, Vero Vero, CATCH, Semifreddo, Кувшин, Хуторець на Дніпрі, La Maison, у заміських ресторанах: Zafferano, AL FRESCO.

  Звертаємо вашу увагу:

  • Дія сертифікату не поширюється на корнери та кафе сім’ї La Famiglia, розташовані на Kyiv Food Market.
  • Дія сертифікату не поширюється на доставку та замовлення на виніс.
 • Гарантії та повернення

  Повернення Сертифікату здійснюється виключно на підставах, передбачених ст.ст. 8, 9 Закону України “Про захист прав споживачів”, з урахуванням того, що вартість Сертифікату включає в себе вартість Інформаційної послуги. При поверненні коштів Користувачу за Сертифікат утримуються транзакційні втрати (комісії банків / платіжних систем) при перерахуванні коштів, в розмірі __% від повної вартості Сертифікату при поверненні коштів на банківську карту Користувача.

  Користувач, згідно зі ст. 9 та ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів», протягом чотирнадцяти днів з дати придбання Сертифікату, якщо його не було використано, має право вимагати розірвання договірних відносин і повернення грошових коштів від Агента, якщо інше не передбачено відповідними положеннями Публічної оферти.

  Відповідно до норм чинного законодавства України, повернення грошових коштів здійснюється на банківську карту Користувача. Для отримання повернення грошових коштів, відповідно до вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Користувач зобов’язаний надати Агенту:

  • Підписану власноруч заяву, що має містити: ПІБ Користувача, РНОКПП Користувача, назву банку, номер картки з якої здійснено оплату, Поточний рахунок (відповідно до стандарту IBAN), призначення платежу;
  • Копія Сертифікату;
  • Копія паспорту;
  • Копія РНОКПП;

  Усі вищезазначені документи, Користувач має відправити на електронну пошту Агента: support@famiglia.com.ua, та протягом трьох календарних днів надати оригінали вищеозначених документів на адресу Агента:Україна, 01054, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. № 33, корпус Б. У випадку, не надання оригіналів документів, Заява на повернення коштів вважається відкликаною.

  Відповідальність перед Користувачем за якість послуг отриманих на підставі придбаного у Агента сертифікату несе та третя особа, що безпосередньо надавала послугу зазначену у сертифікаті.

 • Публічна оферта (угода)

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Два-Медіа», код ЄДРПОУ 33401731, (далі – «Агент») пропонує невизначеному колу дієздатних фізичних осіб (далі – «Користувач») скористатись послугами, що можуть бути доступні за допомогою програмного функціоналу веб-сайту https://crt.famiglia.com.ua (далі – «Сайт»). Ця Публічна оферта є юридично обов’язковою угодою між Користувачем та Агентом.

  Ця Публічна оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України та вважається договором, укладеним в електронній формі у розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

  Терміни та визначення:

  У цій Публічній оферті вживані терміни мають таке значення:

  Публічна оферта – пропозиція придбати роботи/послуги Третіх осіб та інформаційні послуги Агента, яка опублікована на Сайті та звернена до Користувачів.

  Користувач – будь-яка фізична особа, що виявила бажання скористатись послугами Агента за допомогою програмного функціоналу Сайту.

  Агент – товариство з обмеженою відповідальністю «Два-Медіа», код ЄДРПОУ 33401731, що може діяти як від власного імені, так і від імені та в інтересах Принципала.

  Принципал– особа, що уповноважила Агента вчиняти дії відповідно до умов цієї Публічної оферти.

  Треті особи – заклади громадського харчування та інші заклади, що надають послуги Користувачам на підставі Сертифікатів, придбаних за сприяння Агента.

  Термін дії Сертифіката – період часу, протягом якого Користувач може використати (активувати) Сертифікат та скористатись послугами Третіх осіб. Термін дії Сертифіката зазначається на Сертифікаті.

  Сертифікат – документ, що дозволяє однозначно ідентифікувати Користувача, який придбав роботи/послуги Третіх осіб за сприяння Агента та/або Принципала, та підтверджує право Користувача отримати у Третьої особи роботи/послуги протягом Терміну дії Сертифіката на умовах, визначених Сертифікатом, та у відповідності до цієї Публічної оферти.

  Сайт – інтернет-портал, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://crt.famiglia.com.ua/, за допомогою програмного функціоналу якого Агент надає послуги Користувачам.

  Інші терміни, не визначені в цій Публічній оферті, повинні визначатися відповідно до чинного законодавства України.

  1. Опис послуг
  1.1. Відповідно до умов цієї Публічної оферти, Агент за допомогою програмного функціоналу Сайту укладає або сприяє укладенню угод між Користувачами та Третіми особами. Агент може діяти від свого імені або від імені Принципала.
  1.2. За допомогою програмного функціоналу Сайту Користувач має право обирати пропозиції Третіх осіб щодо придбання Сертифіката.
  1.3. Користування Сайтом є безкоштовним для Користувачів. Агент стягує плату з Користувача в межах суми для оплати, за якою пропонується придбати Сертифікат на Сайті.

  2. Прийняття Публічної оферти
  2.1. Моментом прийняття Користувачем цієї Публічної оферти є момент проведення оплати за Сертифікати, що пропонуються Агентом, за допомогою програмного функціоналу Сайту. Момент проведення оплати визначається розділом 4 цієї Публічної оферти. Акцепт означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Публічної оферти.

  3. Повноваження Агента
  3.1. Повноваження Агента обмежуються розміщенням на Сайті Сертифікатів Третіх осіб, донесенням до Користувачів умов таких Сертифікатів, укладенням чи сприянням укладенню договору між Користувачем та Агентом або Принципалом шляхом зарахування коштів Користувача на рахунок Принципала та переданням Користувачеві Сертифіката. Агент не несе відповідальності за використання Сертифіката Користувачем та/чи надання Третьою стороною своїх послуг.

  4. Умови оплати
  4.1. Користувач перераховує суму в розмірі, зазначеному у відповідному розділі Сайту, на розрахунковий рахунок UA183808050000026004702652126 у спосіб, зазначений на Сайті. Перерахування суми здійснюється шляхом безготівкового розрахунку. Всі витрати з оплати Сертифіката несе Користувач.
  4.2. Якщо Користувач не використав (не активував) Сертифікат протягом Терміну дії Сертифіката, кошти, сплачені в порядку пункту 4.1, не повертаються Користувачеві та є власністю Принципиала .

  5. Реєстрація на Сайті
  5.1. З метою отримання Користувачем пропозицій від Агента Користувачеві пропонується авторизуватись на Сайті.
  5.2. Авторизуючись на Сайті, Користувач зобов’язується зокрема, але не обмежуючись:
  – не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту;
  – не передавати Особистий кабінет на Сайті іншій особі без згоди Виконавця;
  – не розповсюджувати або іншим чином використовувати віруси, троянські програми та інші шкідливі програми.
  5.3. Реєструючись на Сайті, Користувач автоматично погоджується повідомлення рекламного характеру на електронну пошту. При виникненні намірів зупинити таку розсилку, Користувач повинен заповнити заявку, скориставшись формою зворотного зв’язку на Сайті Агента або звернутися до служби підтримки за телефонами, зазначеними на Сайті.

  6. Інші умови
  6.1. Користувач надає свою згоду отримувати від Агента інформаційні послуги щодо спеціальних цінових пропозицій Третіх осіб. Користувач приймає і погоджується, що оплата таких інформаційних послуг Агента включена до вартості Сертифіката.
  6.2. Підтвердженням прийняття цієї Публічної оферти Користувачем для Третіх осіб є пред’явлення Сертифіката.
  7. Згода на обробку персональних даних
  7.1. Використовуючи Сайт, Користувач надає Агенту добровільну згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України, зокрема відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
  7.2. Під «обробкою персональних даних» слід розуміти вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знищенням персональних даних.
  7.3. Під «персональними даними» Користувача слід розуміти будь-яку інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, зокрема інформацію, яка була надана Користувачем під час заповнення реєстраційної форми на Сайті.
  7.4. Користувач погоджується, що Агент використовуватиме його персональні дані під час здійснення оплати Сертифікатів, а також для надсилання інформації про акції, новини, нові надходження, спеціальні пропозиції та оголошення за допомогою електронних повідомлень, SMS, MMS.
  7.5. Користувач погоджується, що Агент має право передавати його персональні дані Третім особам, а також іншим особам лише в маркетингових цілях, а також з метою розсилки інформаційних і рекламних матеріалів таких Третіх осіб.
  7.6. Користувач погоджується, що у випадках, передбачених законодавством, Агент надає особисті дані Користувача судовим, правоохоронним або іншим державним органам на їхню вимогу.
  7.7. З метою видалення всіх особистих даних з бази Користувач може звернутись до Агента, шляхом відправлення листа на e-mail-адресу Агента.

  8. Порядок розгляду спорів
  8.1. Користувач погоджується з тим, що цей Договір і відносини між Сторонами регулюються правом України.
  8.2. Всі протиріччя, які можуть виникати у Сторін у процесі виконання цієї Публічної оферти, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.
  8.3. Користувач погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обовʼязковим для використання засобом комунікації є e-mail-листування з Агентом за адресою: support@famiglia.com.ua
  8.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

  9. Права інтелектуальної власності
  9.1. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сайту без письмового дозволу Виконавця суворо заборонено.

  10. Захист прав споживачів
  10.1. Користувач, згідно зі ст. 9 та ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів», протягом чотирнадцяти днів з дати придбання Сертифікату, якщо його не було використано, має право вимагати розірвання договірних відносин і повернення грошових коштів від Агента, якщо інше не передбачено відповідними положеннями Публічної оферти. Повернення грошових коштів на поточний рахунок (банківську карту) Користувачів здійснюється на підставі письмового запиту з додатком копій документів, передбачених законодавством України.
  10.2. Користувач погоджується з тим, що в разі, якщо Сертифікат був використаний (активований), то відповідальність за ненадання та/або неналежне надання послуги за відповідним Сертифікатом несе Третя особа.
  10.3. Якщо Користувач не використав (не активував) Сертифікат протягом Терміну дії Сертифіката, такий Сертифікат вважається недійсним та не підлягає поверненню чи обміну.

  11. Заключні положення
  11.1. Ця Публічна оферта дійсна до моменту припинення її дії однією із Сторін.
  11.2. Агент має право вносити зміни або доповнення до цієї Публічної оферти в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. Нова редакція Публічної оферти набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Публічної оферти.
  11.3. Користувач зобовʼязується регулярно перевіряти посилання «Публічна оферта» на відповідній сторінці Сайту, щоб переконатися в тому, що йому відома остання версія Публічної оферти.
  11.4. Агент має право без попереднього повідомлення вносити зміни до умов Публічної оферти. Такі зміни набувають чинності з моменту їхньої публікації на Сайті.

 • Політика про конфіденційність мережі ресторанів «La Famiglia»

  Ця Політика конфіденційності регулює реалізацію практики збору інформації мережею ресторанів «la Famiglia» (ТОВ «Два-Медіа»). Зокрема, вона визначає інформацію, яку ми збираємо за час, коли ви використовуєте наш веб-сайт: crt.famiglia.com.ua (далі – «Сайт»), а також методи використання зібраної інформації з нашої частини.

  Ми просимо вас ретельно ознайомитись із реальною політикою конфіденційності. Оскільки відвідуючи та використовуючи  наш Сайт, ви погоджуєтесь з умовами, що викладені у цій Політиці конфіденційності.

  Як ми збираємо інформацію.

  Ми можемо збирати, зберігати та обробляти особисту та іншу інформацію, надану Вами, за допомогою нашого Сайту. Наприклад, заклади мережі ресторанів «la Famiglia» можуть зв’язатися з особами, які подали заявку на отримання послуг, а також осіб, які зв’язалися з нами, надаючи свою інформацію, щоб отримати відповіді на свої запитання.

  Мережа ресторанів «la Famiglia» збирає від наших користувачів персональну ідентифікаційну інформацію через сторінки Сайту, та час від часу можуть з’являтися інші сторінки, які збирають подібну інформацію. Загалом, ця інформація включає: повне ім’я номер телефону, адресу електронної пошти, пароль та місцезнаходження, щоб зареєструватися або вибрати послуги.

  Крім того, ми збираємо та зберігаємо інформацію, яка генерується в автоматичному режимі, коли ви переходите через сайт в Інтернеті. Наприклад, ми можемо зібрати інформацію про підключення Вашого комп’ютера до Інтернету, яка, серед іншого, дозволить нам покращити доступ до наших веб-сторінок для Вас та вимірювати трафік на сайті. Сайт також може автоматично визначати та зберегти інформацію:

  • про тип браузер, який ви використовуєте;
  • адресу протоколу підключення до Інтернету (“IP-адреса”);
  • час, дату та тривалість візиту;
  • сайт візиту.

  Ми також використовуємо стандартну функцію програмного забезпеч для браузера під назвою “Cookie” для покращення вашого досвіду від відвідування Сайту. Файли cookie – це невеликі файли, які ваш веб-браузер зберігає на жорсткому диску вашого комп’ютера, щоб підтримувати документацію. Показуючи, як і коли користувачі користуються Сайтом, файли  cookie допомагають нам визначити, скільки унікальних користувачів відвідують наш Сайт, відстежують їх тенденції та схеми також можуть допомогти у проведенні рекламних кампаній або доставці інших сповіщень. Вони також можуть звільнити вас від необхідності переоцінки ваших уподобань у певних областях сайту, де ви вже ввели свої уподобання щодо інформації раніше. Файли cookie можна зберігати, поки ви не видалите їх вручну або не встановите відмову від зберігання їх у своєму браузері. У разі відмови прийняття файлів cookie, у вас можуть виникнути труднощі навігації на веб-сайті, або показники ефективності можуть відрізнятися. Сайт також може використовувати веб-маяки (елементарний графічний файл, також відомий як файл «прозорий файл GIF2») для доступу до файлів cookie та розгляду користувачів, які відвідують сайт або відкривають електронні повідомлення у форматі HTML.

  Ми можемо використовувати інформацію, зібрану від вас, у той час, коли ви використовуєте наш Сайт та/або користуєтесь нашими послугами, різними способами, включаючи використання інформації для налаштування функцій реклами, які можуть відображатися на сайті. Мережа ресторанів «la Famiglia» може також ділитись інформацією, яку ви надали нам, з підрядниками, які можуть використовувати вашу інформацію, щоб зв’язатися з вами як з потенційним клієнтом або з подібним діловим наміром. Ми також можемо надати вашу інформацію третім сторонам як процесорам даних або іншим постачальникам послуг або рекламодавцям, щоб покращити якість вашого досвіду взаємодії з нами, із Сайтом, або мережею ресторанів «la Famiglia», або надати вам інформацію про відповідні товари та послуги.

  Якщо ви не хочете, щоб ваша інформація була використана для будь-якої з наведених вище цілей, напишіть електронне повідомлення мережі ресторанів «la Famiglia»: support@famiglia.com.ua, та вкажіть цілі, в яких заборонити використовувати свою інформацію. Ми просимо вас дати нам розумний проміжок часу, щоб видалити вашу інформацію з цих цілей, і з огляду на це припинення використання інформації для цих цілей не може бути негайним.

  Більше того мережі ресторанів «la Famiglia», може розкривати вашу інформацію, у випадках передбачених чинним законодавством України, в обсягах передбачених законодавством та/або в тих обсягах які ми вважаємо необхідними для захисту наших юридичних інтересів. Ми залишаємо за собою право співпрацювати з державними органами та розкривати таку інформацію, щоб відповідати вимогам юридичного процесу.

  Сайт також може включати посилання на інші веб-сайти або надавати доступ до продуктів та  послуг, пропонованих третіми сторонами, політика конфіденційності яких не знаходиться під нашим контролем. Коли ви відвідуєте інший веб-сайт або купуєте товари чи послуги третіх сторін, використання будь-якої інформації, що надається вами, регулюється політикою конфіденційності сайту, який ви відвідуєте, який надає такі товари чи послуги або збирає свою інформацію.

  Використання інструментів аналізу Google.

  Ми також можемо скористатися функціональністю рекламодавця інструментів аналізу Google (або подібних служб) для оптимізації його діяльності.

  Функціональність рекламодавця включає:

  • Повторний маркетинг за допомогою інструментів аналізу Google;
  • Повідомлення про враження від контекстної медичної мережі Google;
  • Інтеграція з платформою DoubleClick (подвійне клацання);
  • Демографічна звітність та звітність інтересу інструментів аналізу Google.

  Після включення функцій інструментів Google Analytics нам потрібно повідомити відвідувачів, розкриваючи інформацію про використання цих функцій та про те, що ми та файли cookie третіх сторін (наприклад, інструменти аналізу Google) або інші основні ідентифікатори, а також файли cookie третіх сторін (наприклад, файли cookie DoubleClick) або інші ідентифікатори третіх сторін збиратимуть дані про вашу діяльність на нашому Сайті. Серед інших методів використання, це дозволяє нам зв’язатися з вами, якщо ви почнете заповнювати замовлення, але не завершите його. Цей контакт можна здійснити за допомогою електронного повідомлення з нагадуванням про завершення заповнення вашого замовлення. Функція повторного маркетингу дозволяє нам зв’язатися з особами, які раніше відвідували наш веб-сайт, та порівняти правильну аудиторію з правильним рекламним повідомленням. Ви можете відмовитися від використання файлів cookie компанією Google, відвідавши налаштування реклами Google, та/або ви можете відмовитися від використання файлів cookie третіми сторонами, відвідавши сторінку відмови Network Advertising Initiative.

  Розташування вашої інформації

  Ваші особисті дані можуть бути оброблені нами в Україні відповідно до вимог чинного законодавства. Погоджуючись з політикою цієї конфіденційності, ви даєте однозначну та  безумовну згоду на збір та обробку будь-якої особистої та неособистісної інформації про Вас, яка була зібрана або отримана мережею ресторанів «la Famiglia» на міжнародному рівні.

  Зберігання вашої інформації

  Ваша інформація буде зберігатися на серверах мережі ресторанів «la Famiglia», що забезпечує збереження ваших даних, а обмін повідомленнями буде зберігатися до тих пір, поки ця інформація буде корисною мережі ресторанів «la Famiglia». Ваша інформація буде доступна лише для нас та тих компаній, які надають допомогу в управлінні Сайтом.

  Електронний маркетинг та відхилення від нього

  Наскільки це вимагають внутрішні міжнародні нормативні акти, усі комерційні електронні листи, надіслані Вам нами, міститимуть посилання для скасування підписки. Ви можете видалити себе з нашого списку розсилки в будь-який час, натиснувши посилання для скасування підписки в кожному повідомленні, яке ми Вам надсилаємо.

  Ваші права на конфіденційність

  Ви маєте право на доступ, транспортування, оновлення, виправлення чи видалення особистих даних, а також право оскаржити, обмежити та/або скасувати їх використання. Ці права можна реалізувати, надіславши електронний лист на адресу: support@famiglia.com.ua. Ви також маєте право подати скаргу до місцевих органів із захисту даних, якщо Ви думаєте, що ваші права на конфіденційність даних щодо вашої особистої інформації не дотримуються належним чином.

  У Вашому повідомленні, надісланому нам, ви повинні включити достатню кількість інформації, щоб ми знайшли Ваш особистий файл, включаючи принаймні Ваше повне ім’я, електронну адресу та поштову адресу.

  Ми спробуємо надати Вам необхідну інформацію протягом тридцяти (30) днів після отримання Вашого повідомлення. Ми залишаємо за собою право не відповідати на запити, надіслані більше одного разу протягом одного календарного року, або на запити інформації, відмінної від зазначеної у даній політиці конфіденційності.

  Оновлення Політики конфіденційності

  Мережа ресторанів «la Famiglia» залишає за собою право оновлювати цю Політику про конфіденційність на власний розсуд. Ви можете дізнатися чи оновлювалася ця Політика конфіденційності з часу Вашого відвідування, переглянувши «Дату набрання чинності чинною політикою» в нижній частині цієї сторінки. Використання нашого веб-сайту з Вашого боку означає Ваш згоду з умовами Політики конфіденційності, відповідно до наших змін та доповнень, і з цієї причини, Вам слід регулярно переглядати цю Політику конфіденційності для забезпечення того, що Ви знаєте умови цієї політики.

  У разі виникнення питань щодо політики конфіденційності просимо надіслати повідомлення електронною поштою на адресу: support@famiglia.com.ua.

  Дата оновлення політики про конфіденційність: 15.03.2024

 • Як перевірити сертифікат?

  Введіть цифровий або символьний код (включаючи символ дефісу) у поле низже та нажміть кнопку "Перевірити"