Як це працює

01

Оберіть або введіть номінал та бажану кількість сертифікатів

02

Вкажіть контакті дані та оберіть спосіб оплати.

03

Сплатіть замовлення та перейдіть в особистий кабінет

04

Завантажте Сертифікат в бажаному форматі на свій пристрій

Ви можете придбати подарункові сертифікати мережі ресторанів La Famiglia номіналом 500 грн., 1500 грн. або вказавши бажаний номінал. Строк дії сертифікатів становить 12 місяців з моменту придбання.

Корисне

 • Умови використання

  Сертифікат дає можливість замовлення з основного або спеціального меню на суму, еквівалентну його номіналу, в ресторанах сім’ї La Famiglia: Vino e Cucina, Bigoli, Piccolino, Vero Vero, CATCH, Semifreddo, Кувшин, Trattoria Zucca, Хуторець на Дніпрі, у заміських ресторанах: Toscana Grill, Zafferano.

  Звертаємо вашу увагу:

  • Дія сертифікату не поширюється на корнери та кафе сім’ї La Famiglia, розташовані на Kyiv Food Market.
  • Дія сертифікату не поширюється на доставку та замовлення на виніс.
 • Гарантії та повернення

  Повернення Сертифікату здійснюється виключно на підставах, передбачених ст.ст. 8, 9 Закону України “Про захист прав споживачів”, з урахуванням того, що вартість Сертифікату включає в себе вартість Інформаційної послуги. При поверненні коштів Користувачу за Сертифікат утримуються транзакційні втрати (комісії банків / платіжних систем) при перерахуванні коштів, в розмірі __% від повної вартості Сертифікату при поверненні коштів на банківську карту Користувача.

  Користувач, згідно зі ст. 9 та ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів», протягом чотирнадцяти днів з дати придбання Сертифікату, якщо його не було використано, має право вимагати розірвання договірних відносин і повернення грошових коштів від Агента, якщо інше не передбачено відповідними положеннями Публічної оферти.

  Відповідно до норм чинного законодавства України, повернення грошових коштів здійснюється на банківську карту Користувача. Для отримання повернення грошових коштів, відповідно до вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Користувач зобов’язаний надати Агенту:

  • Підписану власноруч заяву, що має містити: ПІБ Користувача, РНОКПП Користувача, назву банку, номер картки з якої здійснено оплату, Поточний рахунок (відповідно до стандарту IBAN), призначення платежу;
  • Копія Сертифікату;
  • Копія паспорту;
  • Копія РНОКПП;

  Усі вищезазначені документи, Користувач має відправити на електронну пошту Агента:____________, та протягом трьох календарних днів надати оригінали вищеозначених документів на адресу Агента:______________________. У випадку, не надання оригіналів документів, Заява на повернення коштів вважається відкликаною.

  Відповідальність перед Користувачем за якість послуг отриманих на підставі придбаного у Агента сертифікату несе та третя особа, що безпосередньо надавала послугу зазначену у сертифікаті.

 • Публічна оферта (угода)

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________», код ЄДРПОУ __________, (далі – «Агент») пропонує невизначеному колу дієздатних фізичних осіб (далі – «Користувач») скористатись послугами, що можуть бути доступні за допомогою програмного функціоналу веб-сайту https://crt.famiglia.com.ua (далі – «Сайт»). Ця Публічна оферта є юридично обов’язковою угодою між Користувачем та Агентом.

  Ця Публічна оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України та вважається договором, укладеним в електронній формі у розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

  Терміни та визначення:

  У цій Публічній оферті вживані терміни мають таке значення:

  Публічна оферта – пропозиція придбати роботи/послуги Третіх осіб та інформаційні послуги Агента, яка опублікована на Сайті та звернена до Користувачів.

  Користувач – будь-яка фізична особа, що виявила бажання скористатись послугами Агента за допомогою програмного функціоналу Сайту.

  Агент – товариство з обмеженою відповідальністю «___________», код ЄДРПОУ 38545445, що може діяти як від власного імені, так і від імені та в інтересах Принципала.

  Принципал– особа, що уповноважила Агента вчиняти дії відповідно до умов цієї Публічної оферти.

  Треті особи – заклади громадського харчування та інші заклади, що надають послуги Користувачам на підставі Сертифікатів, придбаних за сприяння Агента.

  Термін дії Сертифіката – період часу, протягом якого Користувач може використати (активувати) Сертифікат та скористатись послугами Третіх осіб. Термін дії Сертифіката зазначається на Сертифікаті.

  Сертифікат – документ, що дозволяє однозначно ідентифікувати Користувача, який придбав роботи/послуги Третіх осіб за сприяння Агента та/або Принципала, та підтверджує право Користувача отримати у Третьої особи роботи/послуги протягом Терміну дії Сертифіката на умовах, визначених Сертифікатом, та у відповідності до цієї Публічної оферти.

  Сайт – інтернет-портал, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://crt.famiglia.com.ua/, за допомогою програмного функціоналу якого Агент надає послуги Користувачам.

  Інші терміни, не визначені в цій Публічній оферті, повинні визначатися відповідно до чинного законодавства України.

  1. Опис послуг
  1.1. Відповідно до умов цієї Публічної оферти, Агент за допомогою програмного функціоналу Сайту укладає або сприяє укладенню угод між Користувачами та Третіми особами. Агент може діяти від свого імені або від імені Принципала.
  1.2. За допомогою програмного функціоналу Сайту Користувач має право обирати пропозиції Третіх осіб щодо придбання Сертифіката.
  1.3. Користування Сайтом є безкоштовним для Користувачів. Агент стягує плату з Користувача в межах суми для оплати, за якою пропонується придбати Сертифікат на Сайті.

  2. Прийняття Публічної оферти
  2.1. Моментом прийняття Користувачем цієї Публічної оферти є момент проведення оплати за Сертифікати, що пропонуються Агентом, за допомогою програмного функціоналу Сайту. Момент проведення оплати визначається розділом 4 цієї Публічної оферти. Акцепт означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Публічної оферти.

  3. Повноваження Агента
  3.1. Повноваження Агента обмежуються розміщенням на Сайті Сертифікатів Третіх осіб, донесенням до Користувачів умов таких Сертифікатів, укладенням чи сприянням укладенню договору між Користувачем та Агентом або Принципалом шляхом зарахування коштів Користувача на рахунок Принципала та переданням Користувачеві Сертифіката. Агент не несе відповідальності за використання Сертифіката Користувачем та/чи надання Третьою стороною своїх послуг.

  4. Умови оплати
  4.1. Користувач перераховує суму в розмірі, зазначеному у відповідному розділі Сайту, на розрахунковий рахунок __________ у спосіб, зазначений на Сайті. Перерахування суми здійснюється шляхом безготівкового розрахунку. Всі витрати з оплати Сертифіката несе Користувач.
  4.2. Якщо Користувач не використав (не активував) Сертифікат протягом Терміну дії Сертифіката, кошти, сплачені в порядку пункту 4.1, не повертаються Користувачеві та є власністю Принципиала .

  5. Реєстрація на Сайті
  5.1. З метою отримання Користувачем пропозицій від Агента Користувачеві пропонується авторизуватись на Сайті.
  5.2. Авторизуючись на Сайті, Користувач зобов’язується зокрема, але не обмежуючись:
  – не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту;
  – не передавати Особистий кабінет на Сайті іншій особі без згоди Виконавця;
  – не розповсюджувати або іншим чином використовувати віруси, троянські програми та інші шкідливі програми.
  5.3. Реєструючись на Сайті, Користувач автоматично погоджується повідомлення рекламного характеру на електронну пошту. При виникненні намірів зупинити таку розсилку, Користувач повинен заповнити заявку, скориставшись формою зворотного зв’язку на Сайті Агента або звернутися до служби підтримки за телефонами, зазначеними на Сайті.

  6. Інші умови
  6.1. Користувач надає свою згоду отримувати від Агента інформаційні послуги щодо спеціальних цінових пропозицій Третіх осіб. Користувач приймає і погоджується, що оплата таких інформаційних послуг Агента включена до вартості Сертифіката.
  6.2. Підтвердженням прийняття цієї Публічної оферти Користувачем для Третіх осіб є пред’явлення Сертифіката.
  7. Згода на обробку персональних даних
  7.1. Використовуючи Сайт, Користувач надає Агенту добровільну згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України, зокрема відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
  7.2. Під «обробкою персональних даних» слід розуміти вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знищенням персональних даних.
  7.3. Під «персональними даними» Користувача слід розуміти будь-яку інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, зокрема інформацію, яка була надана Користувачем під час заповнення реєстраційної форми на Сайті.
  7.4. Користувач погоджується, що Агент використовуватиме його персональні дані під час здійснення оплати Сертифікатів, а також для надсилання інформації про акції, новини, нові надходження, спеціальні пропозиції та оголошення за допомогою електронних повідомлень, SMS, MMS.
  7.5. Користувач погоджується, що Агент має право передавати його персональні дані Третім особам, а також іншим особам лише в маркетингових цілях, а також з метою розсилки інформаційних і рекламних матеріалів таких Третіх осіб.
  7.6. Користувач погоджується, що у випадках, передбачених законодавством, Агент надає особисті дані Користувача судовим, правоохоронним або іншим державним органам на їхню вимогу.
  7.7. З метою видалення всіх особистих даних з бази Користувач може звернутись до Агента, шляхом відправлення листа на e-mail-адресу Агента.

  8. Порядок розгляду спорів
  8.1. Користувач погоджується з тим, що цей Договір і відносини між Сторонами регулюються правом України.
  8.2. Всі протиріччя, які можуть виникати у Сторін у процесі виконання цієї Публічної оферти, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.
  8.3. Користувач погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обовʼязковим для використання засобом комунікації є e-mail-листування з Агентом за адресою: -_________________.
  8.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

  9. Права інтелектуальної власності
  9.1. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сайту без письмового дозволу Виконавця суворо заборонено.

  10. Захист прав споживачів
  10.1. Користувач, згідно зі ст. 9 та ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів», протягом чотирнадцяти днів з дати придбання Сертифікату, якщо його не було використано, має право вимагати розірвання договірних відносин і повернення грошових коштів від Агента, якщо інше не передбачено відповідними положеннями Публічної оферти. Повернення грошових коштів на поточний рахунок (банківську карту) Користувачів здійснюється на підставі письмового запиту з додатком копій документів, передбачених законодавством України.
  10.2. Користувач погоджується з тим, що в разі, якщо Сертифікат був використаний (активований), то відповідальність за ненадання та/або неналежне надання послуги за відповідним Сертифікатом несе Третя особа.
  10.3. Якщо Користувач не використав (не активував) Сертифікат протягом Терміну дії Сертифіката, такий Сертифікат вважається недійсним та не підлягає поверненню чи обміну.

  11. Заключні положення
  11.1. Ця Публічна оферта дійсна до моменту припинення її дії однією із Сторін.
  11.2. Агент має право вносити зміни або доповнення до цієї Публічної оферти в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. Нова редакція Публічної оферти набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Публічної оферти.
  11.3. Користувач зобовʼязується регулярно перевіряти посилання «Публічна оферта» на відповідній сторінці Сайту, щоб переконатися в тому, що йому відома остання версія Публічної оферти.
  11.4. Агент має право без попереднього повідомлення вносити зміни до умов Публічної оферти. Такі зміни набувають чинності з моменту їхньої публікації на Сайті.

 • Як перевірити сертифікат?

  Введіть цифровий або символьний код (включаючи символ дефісу) у поле низже та нажміть кнопку "Перевірити"